Cod MySMIS 133168 Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul tehnic superior in domeniul mecanic prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobandirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

Prezenta metodologie este elaborată pentru informarea, selectarea și înscrierea studenților în grupul țintă al proiectului Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie – MAXIMUS, cod MySMIS 133168, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 08.10.2020 – 07.10.2022, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din București.

În cadrul proiectului se va acorda sprijin unui număr de 325 de studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul mecanic (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – FISB, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – FIMM, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR, Facultatea de Inginerie Aerospațială – FIA, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – FAIMA) în vederea facilitării inserției pe piața muncii prin:

  • Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
  • Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;
  • Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

Condiții ce trebuie îndeplinite la selecția în grupul țintă:

La momentul înscrierii în grupul ţintă să aibă domiciliul în afara regiunii Bucureşti – Ilfov;

Să fie cetăţeni ai Uniunii Europene;

Să fie înmatriculaţi la UPB, în anul III, ciclul de licenţă.

Minim 50 de studenţi trebuie să aibă domiciliul în mediul rural.

Facultăți implicate în proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul tehnic superior in domeniul mecanic prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv

identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobandirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea a 65 de parteneriate sustenabile de colaborare cu sectorul privat si actori din sectorul CDI, prin organizarea de stagii de practica si prin suportul acordat in organizarea de stagii de practica la entitati economice din state membre ale Uniunii Europene

Dezvoltarea colaborarii intre universitate si agentii economici/actori din sectorul CDI contribuie la asigurarea cresterii economice, dar si la diminuarea barierelor dintre cele doua medii privind oportunitatile de angajare pentru absolventi.

OS2. Cresterea ratei de participare a studentilor la programe de pregatire practica si a numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca si/sau isi continua studiile, prin participarea a 325 de studenti la activitati de invatare la un potential loc de munca (stagii de practica).

OS3. Cresterea calitatii ofertei educationale in corelatie cu necesitatile pietei muncii si indrumarea grupului tinta in vederea dezvoltarii de competente profesionale si transversale, cu scopul cresterii sanselor de angajare, prin organizarea si implementarea a doua programe de invatare specifice (program de antreprenoriat acreditat, servicii de consiliere si orientare profesionala) si prin optimizarea ofertei educationale.

Metodologie de selecție