Prezenta metodologie este elaborată pentru informarea, selectarea și înscrierea studenților în grupul țintă al proiectului Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie – MAXIMUS, cod MySMIS 133168, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 08.10.2020 – 07.10.2022, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din București.

În cadrul proiectului se va acorda sprijin unui număr de 325 de studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul mecanic (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – FISB, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – FIMM, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR, Facultatea de Inginerie Aerospațială – FIA, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – FAIMA) în vederea facilitării inserției pe piața muncii prin:

  • Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
  • Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;
  • Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

 Rugăm studenții interesați de viitorul lor profesional să consulte cu încredere Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului cu ID133115  și să se înscrie în procesul de selecție a grupului țintă prin complearea documentele necesare și prin transmiterea acestora la adresa de e-mail: maximus@upb.ro sau depunând dosarul în original la secretariatele celor cinci facultăți implicate în proiect.

0
Studenti
0
Facultati
0
Convenții
0
Parteneriate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României