Loading...

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul tehnic superior in domeniul mecanic prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobandirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

În cadrul proiectului se va acorda sprijin unui număr de 325 de studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul mecanic (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – FISB, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – FIMM, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR, Facultatea de Inginerie Aerospațială – FIA, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – FAIMA) în vederea facilitării inserției pe piața muncii prin:

  • Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
  • Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;
  • Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

Facultăți implicate în proiect:

Metodologie de selecție

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Cod MySMIS 133168 Axa prioritară 6 – Educație și competențe