A1. Managementul general al proiectului

A2. Sprijinirea/consolidarea/dezvoltarea de minim 65 parteneriate sustenabile de colaborare cu sectorul privat din domenii tehnice/ingineresti ale grupului tinta cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC, precum si in SNCDI

Subactivitatea SA.2.1. Sprijinirea/consolidarea/dezvoltarea a minim 55 de parteneriate de colaborare intre universitate si sectorul privat si sectorul CDI in vederea derularii stagiilor de practica pentru grupul tinta (325 de studenti)

Subactivitatea SA.2.2. Sprijinirea incheierii a 10 parteneriate sustenabile cu sectorul privat , inlusiv entitati din sectorul CDI, pentru sprijinirea organizarii de stagii de practica la entitati economice din state membre ale Uniunii Europene cu scopul facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca

A3. Organizarea de stagii de practica la operatori economici din sectorul privat si la entitati din sectorul CDI in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la un loc de munca pentru 325 de studentI

Subactivitatea SA.3.1. Selectia grupului tinta in vederea participarii la activitatile implementate prin proiect

Subactivitatea SA.3.2. Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru 325 de studenti

A4. Dezvoltarea competentelor transversale si antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta prin participarea la un program de formare antreprenoriala (curs acreditat), intreprinderi simulate si servicii de consiliere si orientare profesionala

Subactivitatea SA.4.1Formarea competentelor antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta prin participarea la un program de formare antreprenoriala (curs acreditat) si intreprinderi simulate

Subactivitatea SA.4.2Dezvoltarea si implementarea unor servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale in randul grupului tinta necesare facilitarii tranzitiei la piata fortei de munca- SCOP

A 5. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare in vederea stabilirii nevoilor de instruire in sprijinul dezvoltarii unor sisteme eficiente de invatare la locul de munca si a optimizarii ofertelor educationale

Subactivitatea SA.5.1 Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonata in ambele sensuri (sectorul privat/publicinstitutiile de invatamant superior-sectorul privat/public), cu accent pe nevoile de instruire pentru a raspunde dinamicii pietei muncii si pentru optimizarea ofertei educationale

A6. Activitati de informare, promovare si publicitate

A7. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod MySMIS 133168 Axa prioritară 6 – Educație și competențe